Łeba - informacje


3.541
mieszkańców Łeby
1.701
mężczyzn
1.840
kobiet

402
w wieku przedprodukcyjnym

2.162
w wieku produkcyjnym

977
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

11
zawarto małżeństw

20
urodzeń

44
zgonów

-24
przyrost naturalny
miasto Łeba
dochody

44.496.744
wydatki

31.292.784
struktura wydatków Łeby

4.270
0,014%
Rolnictwo i łowiectwo

6.973.935
22,286%
Transport i łączność

4.308.635
13,769%
Administracja publiczna

57
0,000%
Turystyka

1.004.597
3,210%
Gospodarka mieszkaniowa

5.665
0,018%
Działalność usługowa

33.515
0,107%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

615.854
1,968%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

306.411
0,979%
Obsługa długu publicznego

109.368
0,349%
Różne rozliczenia

6.247.700
19,965%
Oświata i wychowanie

788.290
2,519%
Ochrona zdrowia

1.708.050
5,458%
Pomoc społeczna

232.225
0,742%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.007.768
12,807%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

693.815
2,217%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37.249
0,119%
Kultura fizyczna i sport

4.215.382
13,471%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-26 22:53
REKLAMA
pogoda Łeba
0.8°C
wschód słońca: 07:49
zachód słońca: 16:14
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łebie